Каква е истинката цена на сателитната телевизия?

Ето как може да се ориентира човек каква е истинската цена на сателитната телвизия – 8лв. за целия срок – това включва и оборудването!!!

Значи всичко от 8 лева до “стандартните цени” от по 20-25лв на месец са си чиста печалба.

Ето пример от МЕНТел (А1, Мтел) месецът е май, годината 2023-та:

7.99 лв за целия договор ???

За 100 канала и 10 HD – всичко над 8лв си е печалба за оператора

Така, че следващият път като ви предлагат “супер изгодна оферта” само за 19.99лв за сателитна от МенТел сВиваком или БулШитКом сети се за реалната цена и искай / търси нещо по-близо до нея.

ABAP useful info, pages, videos

Creating QR code in ABAP
https://www.youtube.com/watch?v=DQdKnmon8II

System Conversion to SAP S/4HANA (Part 1), #SAP TechEd Lecturehttps://www.youtube.com/watch?v=X78G2n5ttR0

SAP SD – EDI/ALEhttps://www.youtube.com/watch?v=Y0QoXFa_Yo4&list=PLJumA3phskPHjbd-dsViJ1Kg8L7AKZdDT&index=33

Output Configuration and Determination in SAP SD
https://www.erpdb.info/output-configuration-determination-sap-sd/

Convert SAP C4C timestamp / date field to ABAP timestamp, date and time

In SAP C4C the date/time fields are usually coming in the following format
/Date(1681862400000)/

This 1681862400000 number is actually a seconds since fixed date. You can use the following code to convert a string from C4C to ABAP timestamp (data type TIMESTAMP = DEC15).
In variable LV_ABAP_TS is the value in TIMESTAMP format, and in LV_DATE and LV_TIME you have the date and time respectively in ABAP format too.

 lv_c4c_time = '/Date(1681862400000)/'.
 lv_len = strlen( lv_c4c_time ).
 IF lv_len < 8.
  write: / 'error_converting'.
  exit.
 ENDIF.

 IF substring( val = lv_c4c_time off = 0 len = 6 ) EQ '/Date('.
  DATA(lv_last2) = lv_len - 2.
  IF substring( val = lv_c4c_time off = lv_last2 len = 2 ) EQ ')/'.
   lv_last2 = lv_last2 - 6.
   lv_c4c_time = substring( val = iv_c4c_time off = 6 len = lv_last2 ).
  ELSE.
   write: / 'error_converting'.
   exit.
  ENDIF.
 ENDIF.

 CALL METHOD cl_pco_utility=>convert_java_timestamp_to_abap
  EXPORTING
   iv_timestamp = lv_c4c_time
  IMPORTING
   ev_date   = lv_date
   ev_time   = lv_time
   ev_msec   = lv_msec.

 CONVERT DATE lv_date TIME lv_time 
  INTO TIME STAMP lv_abap_ts 
  TIME ZONE 'UTC'.

If you are wondering what’s inside “convert_java_timetamp_to_abap” method:

METHOD convert_java_timestamp_to_abap.
 DATA:
  lv_date    TYPE sy-datum,
  lv_days_i   TYPE i,
  lv_sec_i    TYPE i,
  lv_timestamp  TYPE timestampl,
  lv_timsmsec  TYPE timestampl.
 CONSTANTS:
  lc_day_in_sec TYPE i VALUE 86400.

* IV_TIMESTAMP stores milliseconds since January 1, 1970, 00:00:00 GMT
 lv_timestamp = iv_timestamp / 1000.  "timestamp in seconds
* One day has 86400 seconds: Timestamp in days
 lv_days_i  = lv_timestamp DIV lc_day_in_sec.
 lv_date   = '19700101'.
 ev_date   = lv_date + lv_days_i.
* Rest seconds (timestamp - days)
 lv_sec_i  = lv_timestamp MOD lc_day_in_sec.
 ev_time   = lv_sec_i.
* Rest sec and milli seconds
 lv_timsmsec = lv_timestamp MOD lc_day_in_sec.
 lv_timsmsec = lv_timsmsec - lv_sec_i.
 ev_msec   = lv_timsmsec * 1000.

ENDMETHOD.

iPhone battery replacement / смяна на батерия на Айфон

Верни на традицията си Apple са поставили поредната пръчка в лесните и безпроблемни ремонти и поддръжка на телефоните си.

iPhone Battery Swapping Solutions by QIANLI Spot Welding Machine and JC VIS Serial Number Programmer:

Последното е след като се смени батерията да покзва грешка в менюто с Настройки и да не се виждат различни детайли както за оригиналната батерия.

Dark patterns in UI/UX (user interface / experience)

https://www.youtube.com/watch?v=kxkrdLI6e6M

How companies trick you to do or not to do something using the design of sites/apps/systems.

Примери с много рекламирания инвестиционен сайт на eToro с добро описание как са скрити някои важни такси и се набляга на две-три безплатни неща основно, а е представено уж всичко е кажи-речи безплатно:

https://redtapepayments.blogspot.com/2021/05/etoro-dark-patterns.html

SAP HANA versions and year of release

Some info about the conversion from SAP ERP 6.0 to S/4 HANA 2022 I used recently and find it useful.

There was times and years where you can easily check you SAP ERP version by going in the SAP GUI menu: System -> Status -> SAP System data. And by reading certain component version you have the info. Like below:

2016SAP ERP 6.0 EHP8NetWeaver 7.5 (7.50)6.182027
2016SAP S/4 HANA 1610NetWeaver 7.51 (7.51)S4CORE 1012021
2017SAP S/4 HANA 1709NetWeaver 7.52 (7.52)S4CORE 1022022
2018SAP S/4 HANA 1809NetWeaver 7.53(7.53)S4CORE 1032023
2019SAP S/4 HANA 1909NetWeaver 7.54(7.54)S4CORE 1042024
2020SAP S/4 HANA 2020NetWeaver 7.55(7.55)S4CORE 1052025
2021SAP S/4 HANA 2021NetWeaver 7.56(7.56)S4CORE 1062026
2022SAP S/4 HANA 2022NetWeaver 7.57(7.57)S4CORE 1072027
http://saphanadb.com/?p=2941 – Know your version. It helps

Check this article: https://answers.sap.com/questions/707755/how-can-i-see-if-my-sap-s4-is-a-1709-or-a-1809-rel.html

The problem I faced in recent S/4 version 2022 this does not work anymore. And as in the article someone said “This screen does not appear any more in 1909 release…

More info how to restrict info in the System / Status in OSS Note: 2658772 – System -> Status: Restriction of the available information

The solution is to view the versions of SAP / HANA / ABAP using Function Module: OCS_UI_DISPLAY_PATCH_LEVEL in SE37. Once you know the S4CORE version you can check above what exactly is you HANA release.


A collection of good articles about the ERP to S4 conversion


SAP S/4HANA System Conversion – Custom code adaptation process (by Olga Dolinskaja)

https://blogs.sap.com/2017/02/15/sap-s4hana-system-conversion-custom-code-adaptation-process/


Check your customer specific ABAP code via ABAP Test Cockpit (ATC) for compatibility with SAP S/4HANA as described in SAP note 2190420.

See also OSS Note 2241080 – SAP S/4HANA: Content for checking customer specific code.

Царят и Велчевите придворни

Покрай новината как руската банка ВТБ е яко на загуба се сетих за братята Велчеви. Да, да, Милен Велчев от правителството на Дедо.

Та в тази новина: “Руската ВТБ отчете огромни загуби заради западните санкции

https://www.mediapool.bg/ruskata-vtb-otchete-ogromni-zagubi-zaradi-zapadnite-sanktsii-news346532.html

има интересна новина дето повечето медии са пропуснали май.

“През 2022 г. групата ВТБ се сблъска с безпрецедентни трудности и предизвикателства”, съобщава главният финансов директор Дмитрий Пянов.

В България санкциите попречиха на братя Велчеви да купят бизнеса на руската банка у нас. В крайна сметка обаче бившият финансов министър Милен Велчев и брат му Георги купиха базираното в Швейцария звено за търговия със суровини на ВТБ.

mediapool.bg – Руската ВТБ отчете огромни загуби заради западните санкции

За едни брадва, за други – сватба

Сметки и инвестиции на физическо лице в чужбина – задължения за деклариране пред БНБ

По темата дали трябва и какво се декларира от ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ за открити сметки в чужбина има доста писано. Стигнах тези дни до официалната страница на БНБ и ето това е към момента (02 април 2023г.)

Имам сметкa в Revolut от доста време и не съм декларирал пред БНБ нищо до сега. Та все се чудя дали някой ден няма да ме изненадат неприятно. Ето актуално инфо по темата, за да спят хората спокойно.

Накратко: ако нямате общо над 50 хиляди лева (или равностойността им) в такива сметки и инвестиции към 31 декември не сте длъжни да декларирате в БНБ.

Надълго:

(Too Long Do Not Read ако нямаш над 50000 лева общо в акции, дялове и заеми!)

За юридически лица са други условията и изискванията! Търсете за тях информация на други места.

Тук съм извадил важните текстове и изисквания само за физически лица, който аз използвах!!!

Continue reading Сметки и инвестиции на физическо лице в чужбина – задължения за деклариране пред БНБ

GCP (Google Cloud Platform) – tips, tricks, solutions

How to list all GKE node pools in your organization

First – you need to have read/list right on the org level.

And then you can get the org number by selection your organization from top dropdown and get the numeric ID (not name/ID) and put it in the query below:

gcloud asset search-all-resources \
--asset-types="container.googleapis.com/NodePool" --scope=organizations/11222333344