Monthly Archives: July 2006

Съставките Еxxx в храните и някои факти за тях

Върху опаковката на повечето хранителни продукти, там, където са изброени съставките, фигурират най-различни елементи със сложни имена. Освен известните като брашно, сол или захар много често се случва да видим и интересни абревиатури, започващи с Е (като обозначението на европейските пътища). Това е знак, че даденият химикал отговаря на стандартите за безопасност на Европейския съюз.
Continue reading Съставките Еxxx в храните и някои факти за тях