Monthly Archives: November 2006

Имало едно време разделното събиране на отпадъците в София

Бих искал да споделя разочарованието си от следния случай:

Преди време беше широко оповестено, че започва разделно събиране на боклука на софиянци. Като съвестен гражданин мислещ и за околната страна и за планетата на която живеем, в дома ни започнахме да събираме разделно пластмаси, хартия и стъкло. Такива бяха и първите контейнери поставени на кръстовището срещу бл. 130 в ЖК Младост. Те бяха поставени на светофара, зад будките за вестници и цветя. Така изминаха няколко месеца, в които все повече хора започнаха да ги ползват и да изхвърлят РАЗДЕЛНО свойте отпадъци.

Но преди месец-два са появиха други контейнери на други места, които бяха един за стъкло и един ОБЩ ЗА ОПАКОВКИ (хартия, пластмаса, метали). Това означава според мен, че това всъщност не е разделно събиране, а просто се събират отпадъци, които след това се изгарят, а не се рециклират. Тоест ефекта за околната среда е може би по-лош дори от складирането на отпадъците.

Явно няма интерес отпадъците да се рециклират, а е по-добре да се събират, опаковат в бали, да се превозват на по 100-150 километра и да се съхраняват. Така хората по веригата си вземат комисионните, а за околната среда – ами никой не му дреме (меко казано) за околната среда…

От днес спираме да събираме разделно отпадъци и се връщаме 100-150 години назад, където явно все още е държавата ни…. и от където скоро няма да помръдне.

Interesting Facts About Waste

Have you ever thought about how much rubbish you and your family throw away every week or why we need to stop throwing so much of it away?
Did you know that…

Glass

It is not known how long glass takes to break down but it is so long that glass made in the Middle East over 3000 years ago can still be found today.

Recycling two bottles saves enough energy to boil water for five cups of tea.

Fantastic plastic

We produce and use 20 times more plastic today than we did 50 years ago!
The world’s annual consumption of plastic materials has increased from around 5 million tonnes in the 1950s to nearly 100 million tonnes today.

Facts about plastics

Oil

1 litre of oil can pollute 1 million litres of fresh drinking water (Scottish Oil Care Campaign).

Waste oil from nearly 3 million car oil changes in Britain is not collected. If collected properly, this could meet the annual energy needs of 1.5 million people. (Scottish Oil Care Campaign)

Paper
For every tonne of paper used for recycling the savings are:

* at least 30000litres of water
* 3000 – 4000 KWh electricity (enough for an average 3 bedroom house for one year)
* 95% of air pollution.

Facts about paper