Monthly Archives: January 2007

Arab in US embassy for visa

Arab in US embassy for visa
Consul : What is your name?
Arab: Abdul Aziz
Consul: Sex?
Arab : Six to ten times a week
Consul: I mean, male or female?
Arab : Both male and female and sometimes even camels.
Consul: Holy cow!
Arab : Yes, cows and dogs too!!!!
Consul: Man,…….. isn’t it hostile
Arab : Horse style, dog style, any style
Consul: Oh………. dear!
Arab : Deer? No deer, they run too fast

Етем излезе пак да се бори с бедствия – този път на мода са “сФирките”…

Всеки софиянец със свирка и транзистор в случай на земетресение:
http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2523&sectionid=2&id=0000201

Идеята е властта като се разтресе, да има кой по една сФирка да надуе, да дойде да види Крадем Хептен какво става пък може и по една сФирка от другите за успокоение да направи. То друго май това министерство не прави за засегнатите българи.
.

Факти за рециклирането на отпадъците

Стъклото се рециклира 100%. При преработката на един тон стъкло се икономисва 50% от водата и 40% от енергията, която би се употребила за ново производство.
Една рециклирана бутилка пести енергия, използвана за осветление на 4 крушки за 1 час.

Пластмасата се рециклира 100%. От една стара бутилка може да се произведе 1 нова! Един тон пластмасови отпадъци (е това са е доста пластмаса като обем) пести енергия от 7.2 квтч – или енергията за една ел.печка за близо 4 часа.

Хартията подлежи 99% на рециклиране. Преработката й може да става до 5 пъти. Рециклираната хартия е по-евтина, защото спестява на всеки тон:
– отсичането на 13 дървета (доста нали?);
– енергия от 4,1 квтч (може би става въпрос за хиляди киловатчаса за един тон);
– 4 куб.метра обем в депото за отпадъци (и това е доста нали?).

Фирми занимаващи се със събиране и рециклиране на отпадъци:
“ЕКОПАК България” АД
“ЕКОБУЛПАК” АД
“РЕПАК” АД
“БУЛЕКОПАК” АД
“РЕКО ПАК” АД