Monthly Archives: April 2011

Гоце (Първанов) вече доказано с имоти за милиони

Гоце (или както е известен още като г-н президента Георги Първанов) вече доказано с имоти за милиони. Целият текст на статията с подробности е тук… Не се наядоха… Пък и са нагли – правят се на ни лук яли, ни лук мирисали, и все акъл на другите дават как се прави “политика” в БГ… То се вижда г-н Първанов, то се вижда – мандатът свършва и се бърза да се капитализира …

Не ден година храни, а по новому трябва да е “Мандат поколение хрáни” …

Преброяване 2011г. – България

След проведеното Национално преброяване на населението и жилищния фонд към 1 февруари излязоха и първите резултати. Интересно е да се види и в ЕС какво е положението. Но това ще се разбере към края на годината.

Но ето какво казват за сега за България:

Населението на България е намаляло с 581 750 души от преброяването през 2001 г. 7 351 234 са в момента българите. , съобщиха от НСИ.

От тях 72,9% или 5 357 633 души живеят в градовете. 27,1% или 1 993 601 души живеят в селата, отчете председателят на института Мариана Коцева, цитирана от БТА и “Фокус”.

От 1992 г. до 2011 г. поради отрицателния естествен прираст населението намалява със 733 784 души. За същия период били емигрирали 410 472 души??? Аз това не го вярвам, че е истинското число. Много хора май не са се отписали от България, въпреки че не са си идвали и никога не планират да се върнат.

Най-голямо е било населението на България при преброяването през 1985 г. – 8 948 649 души.
Най-голямо е намалението на населението през 2002 г. – с 46 118 души.

Към 1 февруари 2011 г. жените в България са 3 770 897 – 51%, а мъжете – 3 580 337 души (49%). Така на 1000 мъже се падат 1053 жени. При преброяването през 2001 г. това съотношение е било 1052 жени на 1000 мъже.

На пресконференцията стана ясно и че 1 172 208 (16 %) са децата от 0 до 17-годишна възраст. 4 789 967 са лицата от 18 до 64-годишна възраст, а 1 389 059 са българите над 65-годишна възраст. Какво ли пак крие НСИ зад обобщаването на всички “лица” между 18 и 64 годишна възраст? Защо ли няма разбивка през примерно 5-10 години по възраст да видим дали и колко застарява населението.

В 186 населени места са обезлюдени, сочат още резултатите от преброяването. Към 1 февруари 2011 г. населението на страната е разпределено в 255 града и 5047 села.
За периода между двете преброявания – 2001 – 2011 г., пет от областните градове имат положителен прираст – София, Варна, Благоевград, Бургас и Велико Търново. Най-много е намаляло населението на градовете Видин (-17.9%), Ловеч (-17.8%), Силистра (-16.6%), Разград (-14.7%), Габрово (-13.5%).
В 21 на сто населени места живеят от 1 до 50 души, а в 36 на сто от населените места между 100 и 500 души.

Според доклада, изготвен от НСИ, настъпват изменения във възрастовата структура на населението. Има засилващ се процес на демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 18 години.
За наличието на такъв процес сочат данните от 2001 г., когато под 18-годишна възраст лицата са били 19,4 %. Същевременно се увеличава делът на населението във възрастовата група 18-64 години. Спрямо 2001 г. този дял е нараснал с 1,3% и от 63,9% през 2011 г. той вече е 65,2 %.
Най-голямо увеличение има в дела на населението над 65 години – от 16,8% през 2001 г., той достига 18,9% през 2011 г.

В началото на юли ще бъдат оповестени останалите данни от преброяването в това число и тези за структурата на населението по етническа принадлежност, съобщиха от НСИ.

По време на преброяването от НСИ отчитат 50 отказа за преброяване, при 4500 през 2001 г. Сред факторите за намаляването на отказите от преброяването е възможността за електронно преброяване. По тази причина от НСИ към момента отчитат и икономии от преброяването в размер на 3-4 млн. лева.