Ограничения за български работници в ЕС

Къде има ограничения за български работници:

Ноември 2008

За работници на трудов договор има следните ограничения към Ноември 2008г.:

Дания – българите кандидатстват за разрешително за работа, освен ако нямат колективен договор

Франция – разрешително за работа се издава при облекчен режим за 150 професии

Люксембург -разрешително за работа се издава при облекчени условия в земеделието, услугите и хотелиерството и финансовия сектор

Италия – българите нямат нужда от разрешително, ако работят в земеделието, хотелиерстото и туризма, домакинска работа и грижи за болни и възрастни хора, строителството, управлението, както и за високо-квалифицирана и сезонна работа.

Унгария – българите с високи професионални квалификации нямат нужда от разрешително за работа

Белгия – разрешително за работа се издава на българи по ускорена процедура, за професии, в които има недостиг на работници

Германия – разрешително за работа е необходимо за инженери и специалисти в аеронавтиката, механиката, енергийния и автомобилния сектор.

Холандия – за българи и румънци са достъпни само работни места, за които не кандидатстват граждани на други страни-членки. Работодателят е длъжен да осигурява жилище. Изключения са възможни за сектори с недостиг на работна ръка.

Малта – допуска български специалисти и ниско-квалифицирани работници в сектори, където има недостиг на работна ръка

Гърция и Ирландия – отпускат разрешителни за работа на българи и румънци за позиции при които няма кандидати от останалите страни-членки.

Великобритания – работодателят на-често трябва да кандидатства за разрешително за работа, а работникът – за “Работническа карта за достъп”. За нискоквалифициран труд (в земеделието, преработката на храна) са въведени квоти. Квалифицираните работници кандидатстват по Програмата за високо квалифицирани имигранти, наравно с кандидати от цял свят.

Испания – квотите зависят от договора с работодателя, който кандидатства от името на работника.

Португалия – прилага квоти за определени професии

Австрия – издава разрешителни при облекчени условия за 65 професии.

Източник: Европейска комисия, ноември 2008г.