ЕГН номера в България

Малко информация, която не бях срещал до сега за ЕГН номерата в България и тяхната история:

От главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) предоставиха информацията.

Лицата, родени през 1973 г., не са получавали автоматично ЕГН.

Системата с ЕГН е въведена през 1977 г. в Народна Република България. Тогава анкетьори са минавали по домовете, за да събират информация за българските граждани с цел създаване на Единни граждански номера. По-късно е констатирано, че при тази първична анкета са допуснати грешки, уточняват от МРРБ. 

ЕГН номер се състои от десет цифри. Първите шест цифри показват датата на раждане на лицето, деветата цифра обозначава пола на лицето – тя е четна за мъж и нечетна за жена. При смяна на ЕГН последните 4 цифри са контролни и се сменят служебно. 

Оригиналите на актовете по гражданско състояние се съхраняват 130 г. в актовите книги в общинските администрации.

От МРРБ обясняват, че причините за смяна на ЕГН могат да бъдат несъответствие между датата на раждане на лицето, вписана в акта му за раждане, и датата, съдържаща се в ЕГН, както и между пола, вписан в акта му за раждане, и пола, съдържащ се в неговия единен граждански номер.

В Регистър на населението – Национална база данни „Население“, има запис за 94452 лица с коригиран ЕГН (сменен ЕГН на лицето) към 09.02.2024 г.

Преди са си сменяли ЕГН-тата, за да “изчистят” документите си от т.нар. “черни печати” при нарушение на визовите режими.

Повече информация за range-овете на трите цифри в ЕГН-то има подробно в статията в wikipedia тук: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80

Десетата цифра е контролна и се изчислява по следния алгоритъм:

  1. Всяка от първите девет цифри се умножава по съответното ѝ тегло от таблицата на теглата и резултатите се сумират;
  2. Получената сума се дели на 11 с остатък;
  3. Ако остатъкът от крайното пресмятане (т. 3 долу) е по-малък от 10, тогава той се взема като контролна цифра, иначе за контролна се взема цифрата 0.

Теглата {\displaystyle T} са съответните степени {\displaystyle P} на двойката, редуцирани по модул 11: {\displaystyle T=2^{P}-M*11}

Таблица на теглата

Позиция {\displaystyle P} 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Множител {\displaystyle M} 0 0 0 1 2 5 11 23 46
Тегло {\displaystyle T} x2 x4 x8 x5 x10 x9 x7 x3 x6
ЕГН – таблица с тегла за смятане на контролната десета цифра
  • Пример: За позиция 4 по-горе, 2 на 4-та степен е = 16, делено на модул 11 дава множител 1 и остатък 5 (Теглото).
    Съответно за позиция 5 по-горе, 2 на 5-та степен е = 32, делено на модул 11 дава множител 2 и остатък 10 (Теглото).

Пример: 6101057509 – мъж, с дата на раждане 5 януари 1961 г.
Забележка: ЕГН е коректен, но такова лице не съществува.

Изчисляване на контролната цифра в примера:

  1. 6*2 + 1*4 + 0*8 + 1*5 + 0*10 + 5*9 + 7*7 + 5*3 + 0*6 = 130;
  2. Делим получената сума на 11 и получаваме дроб: 130/11 = 11,(81);
  3. За да намерим остатъка, умножаваме цялата част от получената дроб по 11 и изваждаме резултата от първоначалната сума: 130 - 11*11 = 9;
  4. Kонтролната цифра е 9.

Така цялостната структура на ЕГН се получава във вида:
ГГММДДННПК,
където ГГ са последните 2 цифри от годината на раждане 00 – 99;
ММ е месецът на раждане 01 – 12 (съответно ММ+20 преди 1900 г. или ММ+40 от 2000–2099 г.);
ДД е денят на раждане от месеца 01 –31;
ННП – отделèн номер за поредност на раждането по регион (област) и пол (П – нечетно за жена и четно за мъж) 000 – 999;
К – контролна цифра, получена като теглова сума на останалите девет, редуцирана по модул 11.

Седмаосма и девета цифра са информация за областта в България и поредността на раждането, като седмата и осмата са случайно генерирани според региона, а деветата е нечетна за момиче, и четна за момче.

Регион/ОбластОтделени номера
Благоевградот 000 до 043
Бургасот 044 до 093
Варнаот 094 до 139
Велико Търновоот 140 до 169
Видинот 170 до 183
Врацаот 184 до 217
Габровоот 218 до 233
Кърджалиот 234 до 281
Кюстендилот 282 до 301
Ловечот 302 до 319
Монтанаот 320 до 341
Пазарджикот 342 до 377
Перникот 378 до 395
Плевенот 396 до 435
Пловдивот 436 до 501
Разградот 502 до 527
Русеот 528 до 555
Силистраот 556 до 575
Сливенот 576 до 601
Смолянот 602 до 623
София – градот 624 до 721
София – окръгот 722 до 751
Стара Загораот 752 до 789
Добрич (Толбухин)от 790 до 821
Търговищеот 822 до 843
Хасковоот 844 до 871
Шуменот 872 до 903
Ямболот 904 до 925
Друг/Неизвестенот 926 до 999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *