Category Archives: мнение, опит

Споделени мнения и опит

Инвестиции в акции – опит, идеи, полезни страници

Добра идея и предложение:

Как искам да се променят законите за ДДС за да се премахне парадокса “ДДС за инвеститори” или когато

https://redtapepayments.blogspot.com/2021/12/blog-post.html

tinyurl.com/vatbg

Защото “облагаем” оборот за регистрация не значи оборот, който се облага с ДДС. “Облагаемият” оборот за регистрация не се облага с ДДС, но го наричат облагаем, защото така са си го дефинирали в закона.

Това е подигравка.

Това е все едно да наричат котките кучета и да карат хората да попълват декларация за притежание на куче, въпреки че притежават котка.

По принцип много полезен и редовно актуализиран блог е този на Валентин Стойков:

ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ И ЧЕРВЕНАТА ЛЕНТА

https://redtapepayments.blogspot.com/

Google Drive API v3 (googleapiclient.errors.HttpError 404 File not found)

If you try to upload a file in a shared drive (in Google Drive) you may get the above error.

This is my experience and solution as of February 2024 using Python 3.10.

from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.http import MediaFileUpload
from google.oauth2 import service_account

from io import BytesIO
from googleapiclient.http import MediaIoBaseUpload
from google.cloud import translate_v2 as translate

## Credentials of service account
credentials = service_account.Credentials.from_service_account_info(service_account_info, scopes=['https://www.googleapis.com/auth/drive'])

## API Client Service
service = build("drive", "v3", credentials=credentials)

# buffer_memory=BytesIO(b"some initial binary data: \x00\x01") # BytesIO() new_body
buffer_memory=BytesIO() # BytesIO() new_body
buffer_memory.write(new_body.encode('utf-8'))

## Prepare the file in memory (you can upload local file too with MediaBase Upload)
media_body = MediaIoBaseUpload(buffer_memory, mimetype='text/html', 
    chunksize=1024*1024, resumable=False)
        body = {
            'title': file_name,
            "name": file_name,
            "mimeType": "application/vnd.google-apps.document",
            "driveId": "0APee............PVA",
            "parents": ['0APe.............PVA'],
          }

## Upload file
returned_fields="id, name, mimeType, size, webViewLink, exportLinks"
upload_response=service.files().create( body=body,                              
  media_body=media_body,
  supportsAllDrives=True,
  fields=returned_fields).execute()

## Share the created file with user
user_permission = {
          "type": "user",
          "role": "writer",
          "emailAddress": share_user,
        }
        perm_response = service.permissions().create(
          fileId=uploaded_file_id,
          body=user_permission,
          fields="id"
        ).execute()
  

The important difference between uploading in private Google drive is that you have to use the following parameters for Shared Drives:

supportsAllDrives=True
driveId -> Id of Shared Drive
parents -> Folder or Shared Drive

Mime Types: List of the supported Mime type here

Tip:

If you want to convert the uploaded file to Google Drive native format use the following parameter:

"mimeType": "application/vnd.google-apps.document",

Google documentation: https://developers.google.com/drive/api/guides/manage-uploads

And this article on StackOverflow as well helped to find the solution although some parameters are wrong or deprecated already: https://stackoverflow.com/questions/67622131/google-drive-api-v3-googleapiclient-errors-httperror-404-file-not-found

Python snippets 2024 Q1

How to convert StringIO object to BytesIO object vice versa.

I want to read a string with the io.StringIO and then convert it to an io.BytesIO object and vice versa, how can I do this?

Below is the example source code which can implement python StringIO and BytesIO object converts.

import io
# Convert a StringIO object to BytesIO object.
def stringio_to_bytesio(str):
  
  str_io_object = io.StringIO(str)
  
  str_data = str_io_object.read().encode('utf8')
  
  bytes_io_object = io.BytesIO(str_data)
  
  print(bytes_io_object) 
  print(bytes_io_object.read())
  
# Use io.TextIOWrapper to convert BytesIO object to a string. Then we can build a StringIO object on the string.   
def bytesio_to_stringio(bytes_str):
  
  data = io.BytesIO(bytes_str)
  
  # Create an instance of io.TextIOWrapper class.
  text_wrapper = io.TextIOWrapper(data, encoding='utf-8')
  
  str = text_wrapper.read()
  
  str_io_object = io.StringIO(str)
  print(str_io_object) 
  
  print(str) 
if __name__ == '__main__':
  
  bytes_str = stringio_to_bytesio('I love python')
  
  bytesio_to_stringio(b'hello python')

Source (with more details): https://www.code-learner.com/python-stringio-and-bytesio-example/

Constrictor hitch (knot) – Констриктор възел

Very good video showing how to tie a constrictor knot (hitch).
Много добро видео с обяснение как се връзва възел “констриктор”:

https://www.facebook.com/reel/925672185428132

https://www.facebook.com/reel/1058932998748146

And wikipedia article for reading: https://en.wikipedia.org/wiki/Constrictor_knot

Renault Laguna III 2.0 dci – Service intervals / Интервали на смяна за Рено Лагуна 3 дизел

As there is no official info in the User’s manual of Laguna 3, I found out this recently useful site:

https://www.auto-abc.eu/renault-laguna/v8718-2013/service

I was interested what is the recommended interval (if any) for the timing chain of this model. So the answer is:

Timing chain

There is no manufacturer specified replacement interval for the engine timing chain on Renault Laguna 2013 2.0 diesel (expecting it to last until the engine is overhauled – nice!).

Based on real life experience, the Renault Laguna 2013 2.0 dCi timing chain change interval is approximately 200,000 km as at this mileage it may become overstretched and require replacement, so it is recommended to check the condition of the chain periodically after this mileage is reached and replace the timing chain if it becomes excessively stretched or if unusual engine noises occur.

Serpentine (drive) belt

Renault Laguna 2013 2.0 dCi serpentine or alternator belt replacement interval is 120,000 km.

Engine coolant

Engine coolant (antifreeze) recommended replacement interval for Renault Laguna 2.0 diesel is 90,000 km or 5 years, whichever comes first.

И на български – понеже няма в книжката на колата по-важните интервали за обслужване при последното търсене намерих полезна информация на този сайт (на английски) за моделът дизел 2.0 на Рено Лагуна 3 – https://www.auto-abc.eu/renault-laguna/v8718-2013/service

Та тук хората казват, че няма препоръчителен период и километри през които да се сменя веригата (ангренажна) на този двигател. Препоръчват от опит на 200хил.км. и по-скоро след тези километри да се проверява. Няма години и срок даден!

Други регулярни, но по-редки (от смяна на масла и филтри) смени споменати:

 • ремък на алтернатора на 120хил.км
 • антифриз – на 90хил.км или 5 години, което настъпи първо

А дали не се ползват БНБ, НСИ и други институции за проучвания на цели в превзетата ни държава?

Последните 7 минути, таен запис на Яне Янев за Бойко и схемата за завземане и управление на фирми и т.н. от Б.Б. и компания в превзетата ни държава – т.нар. “Списък за бърз контрол”.

Та да внимавате като стигнете над 10млн. лв оборот… и като се замисля в една фирма така ни почнаха НАП и статистика на “случаен” принцип нейде след една две силни години да ни следят постоянно – я плащания от БНБ, я трудова статистика от НСИ, я пак нещо друго от БНБ, хайде пак НСИ, я проверка от НАП… Та така “Списък за бърз контрол“…

Това се замислих тези дни като гледах видеота на Антикорупционния фонд за осемте джуджета и преди това за видеото с размисли за убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и там откъсите от разследванията на Антикорупционния фонд.

Всичко за убийството на Мартин Божанов – Нотариуса

iOS and iPhone ring tone from video or audio file

In two easy steps you can convert any video or audio file to iOS ringtone.

 1. You need to convert the desired tone/music into M4R format first.
  For this you I use: https://www.online-convert.com/
  The nice option is that you can set start and end time (trim) the output file!
 2. If you are with MacOS, you can use Music app to upload the M4R ringtone using your iPhone cable.
  It is shown in this short video how to upload ringtone to iOS via Music app on Mac: https://www.youtube.com/watch?v=gdv5GTQFyGE

Как да си направите рингтон за iOS от видео или аудио файл в две лесни стъпки.

 1. Трябва да конвертирате желаната музика или звук в M4R формат първо.
  Аз използвам този сайт, който предлага и задаване да се отреже само част от музиката: https://www.online-convert.com/
 2. Ако сте с MacOS можете лесно с кабела на iPhone-а да си качите рингтона като използвате приложението Music:
  В това кратко видео е показано как се качва рингтон (мелодия за звънене) на iPhone чрез приложението Music на MacOS: https://www.youtube.com/watch?v=gdv5GTQFyGE

Кой звъни? Моят опит и списък

Полезни сайтове за проверка на телефони:

Ноември 2023-та

+359 87 5360397 или +359 87 536 0397 или +359875360397 или 0875360397 или 0875 360 397 или 087 5360397 – Та явно е някакъв call center, защото като се опитам да върна обаждане веднага ми отказва.

Отговорът: Звънят от Виваком и предлагат сключване на договор по телефона за мобилни услуги от Номер 0875360397 (+359875360397)


Януари 2024-та

+359 87 5354385 или +359 87 535 4385 или +359875354385 или 0875354385 или 087 5354385 (при набиране от България): Отговорът: Звънят от автоматизирана система за реклама от Виваком с “оферта персонализирана за вас и …”

МБАЛ Здраве, Болница Здраве, Пазарджик (Януари 2024):
+35934 406 150 / 034 406 150 / +359 899 999 500
+35934 406 143 / 034 406 143 / Регистратура клинична лаборатория
+35934 406 142 / 034 406 142 /Регистратура рентген

Банка ДСК:
0988 192 640 или изписано с международния код на България +359 988 192 640 или +359 98 819 2640

Пишете в коментари вашия опит и след преглед може да включа и номера от вашите обаждания, които искате да споделите.

Стари книги и снимки

Ако намерите стари книги или снимки (разчиствате старата къща на баба, купили сте имот със завещани стари книги или снимки) НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ! Проверете първо дали няма да ги запазят и приютят, за да не се загубят неща от преди дигиталната ни ера:

https://visualarchive.bg/
Стани част от архива като дариш семейни албуми или намерени снимки с бутона Дари.

Не съм пробвал със стари снимки, но със стари книги (40-те, 50-те, 60-те, до 90те) – не се получи. Виж update-а по-долу:

Continue reading Стари книги и снимки

Инвестиционни посредници / Investment Brokers

Flowbank

Немски акции / German stock @ XETRA traded on Flowbank platform

 • Купени 200 CRIN.XETRA (2023-08)
  Bought 200 CRIN.XETRA (2023-08)
  – commission = 0.180%
  – stamp-tax buy = 0.075%
  Total: 0.255%
 • Продадени 200 CRIN.XETRA (2023-08)
  Sold CRIN.XETRA (2023-08)
  – commission = 0.180%
  – stamp-tax sell = 0.150%
  Total: 0.330%
 • Общо такси / Total fees – XETRA stocks = 0.585% transaction fees
 • Monthly fees: …

Швейцарски акции / Swiss stocks @ SIX traded on Flowbank platform

 • Купени 50 NOVN.SIX (2023-08)
  Bought 50 NOVN.SIX (2023-08)
  – commission = 0%
  – stamp-tax buy = 0.075%
  Total: 0.075%
 • Продадени 50 NOVN.SIX
  Sold 50 NOVN.SIX
  – commission = 0%
  – stamp-tax sell = 0.075%
  Total: 0.150%
 • Общо такси / Total fees – SIX stocks = 0.150%
  transaction fees
 • Monthly fees: …

Currency exchange at FlowBank (JPY <-> CHF)

0.50% fee (такса) – доста зле е да е процент и то такъв

Custody fee: 10 CHF – за сега не разбирам на колко месеца


Interactive Brokers

За сега изглежда добре като такси:

Има много видове такси и комисионни, но са много малки суми, а някои са нула.

Ето какво излиза в експорта като такси и комисинни видове:

Commission
BrokerExecutionCommission
BrokerClearingCommission
ThirdPartyExecutionCommission
ThirdPartyClearingCommission
ThirdPartyRegulatoryCommission

Но за 10К EUR (покупка/продажба) на акции на една компания на NYSE борсата, таксата е 0.045%

Тоест около 10 пъти по-малка от Revolut и 11 пъти по-малка от FlowBank за NYSE!


Revolut

 • Купени XX ZZZZ.ZZ (2023-08) / Bought XX ZZZZ.ZZ (2023-08)
  – fee = 0.25%
  Total: 0.25%
 • Продадени XX ZZZZ.ZZ / Sold XX ZZZZ.ZZ
  – fee = 0.25%
  Total: 0.25%
 • Общо такси / Total fees – NYSE stocks = 0.500%(*)
  transaction fees
 • Monthly fees: …

(*) = 1 (Plan Free) или 3 безплатни (Plan Plus) транзакции на месец