Category Archives: Полезно

Gmail.com – more info on how ids work and two tricks

1st: You can append a plus “+” sign after your name

So adding any text after “+” sign still get the emails to your inbox, but you can filter based on this additional email id. E.g.:

your.email@gmail.com and your.email+subscription1@gmail.com and your.email+bank1@gmail.com

will both deliver the emails to your.email@gmail.com !

2nd: Gmail DOES NOT recognize the dots “.” in the email ID.

So your.email@gmail.com is the same as youremail@gmail.com or y.o.u.r.e.m.a.i.l@gmail.com

Original article is here: 2 hidden ways to get more from your Gmail address

https://gmail.googleblog.com/2008/03/2-hidden-ways-to-get-more-from-your.html

ЕГН номера в България

Малко информация, която не бях срещал до сега за ЕГН номерата в България и тяхната история:

От главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) предоставиха информацията.

Лицата, родени през 1973 г., не са получавали автоматично ЕГН.

Системата с ЕГН е въведена през 1977 г. в Народна Република България. Тогава анкетьори са минавали по домовете, за да събират информация за българските граждани с цел създаване на Единни граждански номера. По-късно е констатирано, че при тази първична анкета са допуснати грешки, уточняват от МРРБ. 

ЕГН номер се състои от десет цифри. Първите шест цифри показват датата на раждане на лицето, деветата цифра обозначава пола на лицето – тя е четна за мъж и нечетна за жена. При смяна на ЕГН последните 4 цифри са контролни и се сменят служебно. 

Оригиналите на актовете по гражданско състояние се съхраняват 130 г. в актовите книги в общинските администрации.

Continue reading ЕГН номера в България