Tag Archives: община

Адресни регистрации и проблеми със стари “лица” на същия адрес

Знаете ли с колко души “съжителствате” (т.е. са регистрирани) на адреса на който живеете? 

Прочетете за детайли статията на Йовко в toest.bg :

Съжители по неволя: https://www.toest.bg/sazhiteli-po-nevolia/

Ако поискате от служителите в съответното териториално звено на ЕСГРАОН да премахнат „мъртвите души“ от вашия имот, ще ви отговорят, че това не е в техните правомощия. 

Трябва да се обърнете към общинските и районните кметове.

Най-лесно е това да направите чрез Системата за сигурно електронно връчване.