All posts by A

GCP (Google Cloud Platform) – tips, tricks, solutions

How to list all GKE node pools in your organization

First – you need to have read/list right on the org level.

And then you can get the org number by selection your organization from top dropdown and get the numeric ID (not name/ID) and put it in the query below:

gcloud asset search-all-resources \
--asset-types="container.googleapis.com/NodePool" --scope=organizations/11222333344

Schedule your Mac to turn on or off (sleep) in Terminal


You can use the pmset command line utility in Terminal to schedule specific times for your Mac to start up, sleep, restart, or shut down.

In the Terminal app on your Mac, enter a pmset command. Examples:

CommandDescription
pmset -g sched See the current schedule
sudo pmset repeat wake M 8:30:00 Schedule your Mac to wake at 8:30 a.m. every Monday
sudo pmset repeat cancel Cancel the current schedule. I was searching how to stop this routine I have setup long time ago.
Examples of PMSET command usage

The Right Not to Be Fun at Work

The full story is here at newyorker.com.

Citing the European Convention on Human Rights and the French labor code, the court held that Monsieur T. had no obligation to attend retreats and Friday apéros. In fact, his bosses’ expectation that he join in violated his freedom of expression. Call it, as Arte did, “the right not to be fun.”

Monsieur T. joined Cubik Partners in 2011, as a senior consultant, and was promoted to director before being fired, in March of 2015.

ВАСКО АБАДЖИЕВ (НИКОЛОВ) (14.01.1926 – 14.12.1974) – Българският цигулар “Паганини на ХХ век”

Статии за Васко Абаджиев

ВАСКО АБАДЖИЕВ (НИКОЛОВ) (14.01.1926 – 14.12.1974)

https://mc.government.bg/calc.php?c=924&q=%FF%F2&p=125

Син на известният български цигулар и педагог проф. Александър Абаджиев. Отрано проявява своите гениални способности и още през 1932 г. е първият му публичния му дебют. А. в продължение на три години завършва основното си образование и на 9 годишна възраст се дипломира, като най-малкия студент в историята на българското висше образование, в Общия отдел на Музикалната академия. През 1937 г., 11 годишен А. получава най-висока оценка от изключително авторитетното жури за участието си в престижния Международен конкурс “Йожен Изаи”- Брюксел, независимо, че е категоризиран поради възрастта си като “неофициален състезател”. През 1938 г. е носител на Голямата награда от VІ-тия Международен конкурс “Фриц Крайслер” – Лиеж, Белгия.

През 1953 г. е отличен с Димитровска награда,[2] но е заставен да свири в заводи и колективи и е ограничен от изяви на световните сцени. Разрешават му да свири само в Чехословакия, Унгария и някои и други страни от социалистическия лагер. Забраните го карат да замине за Унгария, а от там емигрира във ФРГ, където прекарва около 30 години. В България името му става табу и е обявен за невъзвращенец.” – поредните комунистически извращения над гениални българи. Унищожени животи и таланти, благодарение на комунягите отново!!!

Continue reading ВАСКО АБАДЖИЕВ (НИКОЛОВ) (14.01.1926 – 14.12.1974) – Българският цигулар “Паганини на ХХ век”

Руско-турската война и споразуменията преди това

Интересни детайли за споразуменията около Руско-турската война 1877-1878.

Райхщатско споразумение

Съгласно текста на това споразумение Австро-Унгария и Русия се съгласяват, че „ако се стигне до териториални промени или разпадане на Османската империя, създаването на голяма компактна славянска или друга държава е изключено“.

В австрийския вариант на текста името „България“ изобщо не се среща.

Следва на 3/15 януари 1877 г.

Будапещенска конвенция

Тази конвенция доразвива основните положения на Райхщадското споразумение и фиксира ангажиментите на всяка една от държавите.

Будапещенската конвенция дава право на Австро-Унгария да поиска преразглеждането на Санстефанския мирен договор – нещо, което Русия се съгласява да стори и с Лондонското споразумение между Великобритания и Русия за промяна на Санстефанския договор (от 18 април/30 май 1878 г.).

И между Русия и Великобритания:

Лондонско споразумение

То е тайно дипломатическо и стратегическо споразумение между Русия и Великобритания, част от подготовката за Берлинския конгрес.

Меморандум № 1

На юг България ще бъде разграничена така, че да няма излаз на Егейско море.

Меморандум № 2


Да обсъди продължителността и характера на РУСКАТА ОКУПАЦИЯ на БЪЛГАРИЯ.

И после нали нямало окупация, братушки и т.н. промивания на мозъци. Ако не се поддават на промиване ги убиват и така до днешни дни.

Мъдрите хора са казали, че който спечели войната той пише историята. В нашия случай и пренаписва каквото му хареса с кръв и животи в мирно време.

How to allow apps to be downloaded and opened from anywhere on MacOS Ventura / Как да разрешим да се изпълняват програми свалени от интернет на Мак ОС Вентура

Open Terminal / Стартирайте програмата Терминал:

sudo spctl --master-disable

And in  Apple menu => “System Settings” => “Privacy & Security” => “Security” section select option:
“Anywhere”

Адресни регистрации и проблеми със стари “лица” на същия адрес

Знаете ли с колко души “съжителствате” (т.е. са регистрирани) на адреса на който живеете? 

Прочетете за детайли статията на Йовко в toest.bg :

Съжители по неволя: https://www.toest.bg/sazhiteli-po-nevolia/

Ако поискате от служителите в съответното териториално звено на ЕСГРАОН да премахнат „мъртвите души“ от вашия имот, ще ви отговорят, че това не е в техните правомощия. 

Трябва да се обърнете към общинските и районните кметове.

Най-лесно е това да направите чрез Системата за сигурно електронно връчване.

MacOS / Logitech Lift and secure input problem

Interesting problem during setup of Logitech Lift mouse.

There is a secure input mode / flag on MacOS which prevents input devices in some cases from working / installing properly.

Below is a post on the topic in the Logitech support forum:

Logi Options+ issues recognizing devices on macOS when Secure Input is enabled

https://support.logi.com/hc/en-150/articles/1500010489082

To check if secure input mode is enabled and by which process do the following:

  • Launch terminal and go in directory /Applications/Utilities 
  • Execute command
    ioreg -l -d 1 -w 0 | grep SecureInput
  • If nothing returned, then the secure input mode is NOT active
  • Otherwise search for “kCGSSessionSecureInputPID”=xxxx in the returned output. The number xxxx points to the Process ID (PID). You can kill it and try again

Another guide for general setup of the Logitech software on MacOS Ventura (13.x):

https://support.logi.com/hc/en-150/articles/1500005514962#ventura

And the site to help you setup the mouse: ERGOsetup.logi.com

Запушена мелница // Clogged Garbage Disposal

По темата запушена мелница за кухнеска мивка

On the topic of clogged garbage disposal kitchen sing

и тази статия е полезна:

5 Simple Techniques to Unclog a Clogged Garbage Disposal

https://www.tubshroom.com/blogs/tips/clogged-garbage-disposal#:~:text=An%20effective%20DIY%20remedy%20is,deodorizing%20a%20smelly%20garbage%20disposal.